Hámori Zsófia

Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés az eladó és vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A vásárló megrendelése feladásával automatikusan elfogadja ezen feltételeket. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa.

A szerződés a www.sofia.hu weboldalon történő könyvmegrendelés által jön létre, és elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.

A könyvvásárláshoz szállítási adatok megadása szükséges. A vásárló által pontatlanul, tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó szállítási késedelemért vagy egyéb károkért az eladó nem vállal felelősséget.

i. az eladó adatai

A www.sofia.hu honlap tulajdonosa, valamint az oldalon megvásárolható könyvek forgalmazója Hámoriová Žofia (Hámori Zsófia).

Székhely és levelezési cím:
Z. Hamoriova
Chlupfstrasse 9
8165 Oberweningen
Switzerland

Ügyfélszolgálati e-mail cím: ugyfelszolgalatsofiahu

Számlavezető pénzintézet:
UBS
Bahnhofstrasse 72
8001 Zürich
Switzerland

Bankszámlaszám (IBAN): CH11 0020 6206 4668 4140 X
SWIFT/BIC kód: UBSWCHZH80A

A svájci SVA Zürich hatóság 2015. május 13-án kelt határozata szerint Hámoriová Žofia a PD8.027 nyilvántartási szám alatt önálló vállalkozói/gazdasági tevékenységet folytathat.

ii. a logisztikai szolgáltató adatai

Cégnév: iLogistic Kft.

Székhely:
Verebély László utca 2.
2051 Biatorbágy
Magyarország

Telephely:
WestLog DC Logisztikai Központ
Verebély László utca 2.
2051 Biatorbágy
Magyarország

A vásárolt termékek kiszállítását a fent megnevezett logisztikai szolgáltató saját általános szerződési feltételei szerint végzi.

iii. a szolgáltatás igénybevétele

Az oldalon feltüntetett könyvek felhasználói regisztráció nélkül megrendelhetőek. Megrendelések leadása kizárólag a www.sofia.hu oldalon működő elektronikus felületen lehetséges. Telefonon, e-mailben, levélben vagy bármilyen más módon leadott megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni. A kínált termékek árát valamint a kiszállítási díjat az eladónak jogában áll bármikor módosítani. A módosítás az oldalon történő megjelenéskor lép hatályba, és a korábban feladott megrendeléseket nem befolyásolja.

A rendelés menetének pontos és részletes leírása a vásárlási útmutatóban található meg (link). A rendelés véglegesítése előtt a vásárlónak minden esetben lehetősége van a megadott adatok áttekintésére és módosítására. A megrendelés áttekintésére szolgáló oldalon lévő 'Rendben' gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelés részletes adataival. Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttségek alól. A megrendelés elektronikusan kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, mely iktatásra és archiválásra kerül. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megjelölt intervallumokon kívül eső megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Amennyiben a beérkezett megrendelés adatai értelmezhetetlenek vagy nagy valószínűséggel valótlanok, az eladónak jogában áll a megrendelést érvénytelennek tekinteni. A megrendelés érvénytelenítéséről az eladó 2 munkanapon belül értesíti a vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen.

iv. szállítás

A megrendelt könyveket futárszolgálat kézbesíti. A csomagküldő futár nem kötelezhető időpont-egyeztetésre. Az át nem vett csomagok visszaszállítási költsége a vásárlót terheli. A visszaküldött csomag újraküldése kizárólag a csomag és a teljes szállítási díj kifizetését követően lehetséges.

A kézbesített csomagnak minden esetben tartalmaznia kell a megrendelt terméket, valamint a vásárlást igazoló bizonylatot. Ennek hiánya a logisztikai szolgáltatót terheli. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az eladó egyeztetés céljából e-mailben felveszi a kapcsolatot az érintett vásárlóval. Ennek sikertelensége esetén az eladó érvénytelennek tekinti a megrendelést. Ez esetben az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az eladót nem terheli kártérítési kötelezettség. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint a logisztikai szolgáltató és a futárszolgálat nyitvatartásának függvényében a megrendelések feldolgozása, teljesítése és a kiszállítás szünetelhet.

v. fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt termék ellenértékét az alábbi módon teljesítheti:

– Bankkártyás fizetéssel. A bankkártyás fizetés bármely bank által kibocsátott Maestro, MasterCard, VISA vagy Discover kártya használatával lehetséges. A bankkártyás fizetés feldolgozását a Braintree, Inc. biztonságos banki rendszere végzi. Bővebb információk a szolgáltatás használatáról a vásárlási útmutatóban (link) találhatóak.

– A csomag átvételekor utánvét formájában a csomagküldő futárnak.

vi. elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vevőnek jogában áll a vásárlástól indoklás nélkül elállni a termék átvételétől számított 14 napon belül, melyről köteles írásban tájékoztatni az eladót a feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A vásárló e jogát a hivatkozott rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Elállás esetén a vevő a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a logisztikai szolgáltató raktárába (WestLog DC Logisztikai Központ, Verebély László utca 2., 2051 Biatorbágy, Magyarország). Amennyiben a vásárló kétséget kizáróan igazolta, hogy a csomagot bontatlan állapotban, az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte, az eladó a kifizetett vételárat 14 napon belül megtéríti.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a csomagolást már felbontotta. A megrendelt termékeket kizárólag bontatlan állapotban áll módunkban visszavenni.

vii. termékszavatosság

Az eladó garantálja, hogy az általa eladott termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és mentes minden olyan gyártási és kivitelezési hibától, amely az eladó mulasztásából ered. Amennyiben a megrendelt könyv a kiszállítás során megsérül, az eladó vállalja annak díjmentes cseréjét. A vásárló a csomag átvételekor a csomagoláson látható nyilvánvaló sérülések esetén kérheti fényképes jegyzőkönyv felvételét a csomagküldő futártól. Jegyzőkönyv hiányában reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

viii. felelősségkorlátozás

A www.sofia.hu weboldalon történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet ismeretét. A vásárló a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját maga köteles felmérni, továbbá köteles gondoskodni számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az oldal tulajdonosa nem felel a weboldal nem rendeltetésszerű használatából, valamint az irányításán kívül eső események miatt, különösen a vásárló által pontatlanul, tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó károkért. Az oldal megfelelő működéséhez a JavaScript engedélyezése szükséges.

ix. adatkezelés

Vásárlóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, azt kizárólag a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben osztjuk meg a fent feltüntetett, szerződött logisztikai szolgáltatóval. Részletes adatvédelmi irányelveink itt olvashatóak. A www.sofia.hu weboldal böngészésével, valamint megrendelésének jóváhagyásával a felhasználó elfogadja a jelen dokumentumban feltüntetett adatkezelési feltételeket valamint adatvédelmi irányelveinket.

x. záró rendelkezések

Fogyasztói panaszügyintézés a fent feltüntetett ügyfélszolgálati e-mail címen keresztül történik. A szerződő felek nyitottak az esetleges fogyasztói jogviták egyszerű és hatékony, bíróságon kívüli rendezésére. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződő felek jogosultak az eladó székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

Hatályos 2019. január 6-tól visszavonásig vagy módosításig. Korábbi szerződésekre a szerződéskötés időpontjában érvényes általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.